30 ปี สหภาพแรงงานโตโยต้า ประเทศไทย 25 ปี สหภาพแรงงานโตโยต้า ประเทศไทย ภาพกิจกรรมงานฉลองครบรอบ 30 ปีสหภาพแรงงานโตโยต้า ประเทศไทย ประชาสัมพันธ์งานฉลองครบรอบ 30 ปี สหภาพแรงงานโตโยต้า ประเทศไทย กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ 30 ปี สหภาพแรงงาน ประเทศไทย
***ประชาสัมพันธ์ หากสมาชิกสหภาพฯ เจ็บป่วยเข้านอนโรงพยาบาล หรือบุคคลในครอบครัว เช่น พ่อแม่ บุตร ภรรยา เสียชีวิต ให้แจ้งหรือติดต่อสำนักงานสภาพฯ แต่ละพื้นที่ทันที เพื่อทางสหภาพฯจะได้ส่งตัวแทนไปเยี่ยม และให้ความช่วยเหลือได้ทันเวลา สำโรง 02 386 1661, บ้านโพธิ์ 038 12 2030, เกตเวย์ 038 544 0376
**รับเรื่องร้องเรียนติดต่อสำนักงานสภาพฯ แต่ละพื้นที่ สำโรง 02 386 1661, บ้านโพธิ์ 038 12 2030, เกตเวย์ 038 544 0376
 
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน
  นโยบายหลักในการบริหาร
  โครงสร้างกรรมการสหภาพฯ
  รายชื่อกรรมการสหภาพฯ
  ข้อบังคับสหภาพฯ
  ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
  ระเบียบสหภาพฯ
  สวัสดิการสหภาพฯ
  ข้อมูลประวัติสมาชิกฯ
  จำนวนสมาชิกสหภาพฯ
  ทำเนียบสหภาพฯ
  สมัครสมาชิกสหภาพฯ
  เบอร์โทรศัพท์กรรมการสหภาพฯ
  ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
  แผนการฝึกอบรมประจำปี
  หลักสูตรอนุกรรมการฯ
  หลักสูตรกรรมการลูกจ้าง
  หลักสูตรคณะกรรมการสหภาพฯ
  กองทุนฌาปนกิจช่วยเหลือสมาชิกฯและครอบครัว
  ประกันชีวิตกลุ่ม(ทิพยประกันชีวิต)
  สินเชื่อธนาคารอิสลาม
  รายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญา
  โครงการอื่นๆ
  FAT สหพันธ์แรงงานโตโยต้า
  คณะกรรมการลูกจ้าง
  อนุกรรมการสหภาพฯ
  ชมรมหัวหน้างาน
  แผนงานประจำปี
  ผลงานสหภาพแรงงานโตโยต้า ประเทศไทย
  รายงานการประชุมประจำเดือน
  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
  ข้อเรียกร้องประจำปีและผลการเจรจา
  พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  พระราชบัญญัติประกันสังคม
  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
คุณคิดว่าเว็บไซต์สหภาพแรงงานโตโยต้า ประเทศไทย มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
ติดต่อเรา
สหภาพแรงงานโตโยต้า ประเทศไทย
TOYOTA THAILAND WORKER'S UNION
สำนักงานใหญ่สำโรง : 186/1 หมู่ 1 ถ.ทางรถไฟเก่า ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 (ตึกบริบูรณ์ ชั้น 2) 

โทรศัพท์ : Hot Line Call Center
สำนักงานสำโรง : 0-2386-1661,
สำนักงานบ้านโพธิ์ (038) 122030,
สำนักงานเกตเวย์ (038) 544376, ABB Code : 54004 , Fax : 0-2386-1662
แผนที่

ดู สหภาพแรงงานโตโยต้า ประเทศไทย ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ชื่อผู้ติดต่อ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
เรื่องที่ต้องการติดต่อ :
รายละเอียด :
  กรอกรหัสก่อนโพส
สำนักงานใหญ่ : 186/1 หมู่ 1 ถ.ทางรถไฟเก่า ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 (ตึกบริบูรณ์ ชั้น 2)
โทรศัพท์ : Hot Line Call Center สำนักงานสำโรง : 0-2386-1661, สำนักงานบ้านโพธิ์ (038) 122030,
สำนักงานเกตเวย์ (038) 544376, ABB Code : 54004 , Fax : 0-2386-1662
Administrator By : Mr.Natthawut Inthawong     Authorize By : Mr. Surasak Siriboon